Abdulkadir Geylani Hikmetli Sözleri

1-) Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terk etmedikçe kurtuluş mümkün değildir.
Abdulkadir Geylani
2-) O’nun uğrunda mücahede edene O hidayet yollarını gösterir.
Abdulkadir Geylani
3-) Bidayet sıkıntıdır, nihayet ise sükûn.
Abdulkadir Geylani
4-) Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
Abdulkadir Geylani
5-) Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.
Abdulkadir Geylani
6-) Salihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.
Abdulkadir Geylani
7-) Teslim ol, rahat bul!
Abdulkadir Geylani
8-) Allah’ı arayan O’nu bulur.
Abdulkadir Geylani
9-) Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.
Abdulkadir Geylani
10-) İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan da el kesmez.
Abdulkadir Geylani
11-) Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.
Abdulkadir Geylani
12-) Sufî batınını ve zahirini Allah’ın Kitabına ve Resulü’nün sünnetine uyarak arıtandır. O, safiyeti arttıkça vücut denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terk eder.
Abdulkadir Geylani
13-) Her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şer de başkalarının yanındadır.
Abdulkadir Geylani
14-) Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fâni ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
Abdulkadir Geylani
15-) Kuran’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın!
Abdulkadir Geylani
16-) İnanan kimse Allah’tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez.
Abdulkadir Geylani
17-) Zahir ilimleri, görünen kısmın ışığıdır. Batın ilimleri ise görünmeyen kısmın.
Abdulkadir Geylani
18-) Tasavvuf yolu salihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle kat edilmez.
Abdulkadir Geylani
19-) Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.
Abdulkadir Geylani
20-) Tövbe, yönetim değişikliğidir.
Abdulkadir Geylani
21-) Hayânın hakikati, yalnızlıkta ve toplulukta Rab’dan utanmaktır. Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek sükûn bulur.
Abdulkadir Geylani
22-) Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister. Allah ise seni senin menfaatin için ister.
Abdulkadir Geylani
23-) Sufîlerden biri demiş ki: “Fâsığın yüzüne ancak arif kullar güler.”
Abdulkadir Geylani
24-) Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.
Abdulkadir Geylani
25-) Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider.
Abdulkadir Geylani
26-) Bidayetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
Abdulkadir Geylani
27-) Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
Abdulkadir Geylani
28-) Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, Hak (c.c.)’da bir topluluğa aittir.
Abdulkadir Geylani
29-) Sufîlerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”
Abdulkadir Geylani
30-) Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
Abdulkadir Geylani
31-) Sabır, hayrın temelidir.
Abdulkadir Geylani
32-) Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.
Abdulkadir Geylani
33-) Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.”
Abdulkadir Geylani
34-) Kalp salih olunca daimi zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.
Abdulkadir Geylani
35-) Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
Abdulkadir Geylani
36-) Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakin, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.
Abdulkadir Geylani
37-) Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.
Abdulkadir Geylani
38-) Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.
Abdulkadir Geylani
39-) Batın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır.
Abdulkadir Geylani
40-) Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.
Abdulkadir Geylani
41-) Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
Abdulkadir Geylani
42-) Sufîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.
Abdulkadir Geylani
43-) Zahid olan kalptir, ceset değil.
Abdulkadir Geylani
44-) Belalar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.
Abdulkadir Geylani
45-) Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
Abdulkadir Geylani
46-) Tasavvuf yolu zahirî ve batınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fâni olmayı gerektirir.
Abdulkadir Geylani
47-) İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
Abdulkadir Geylani
48-) Züht ve tevhidi sağlam olan kişi, halkın elini ve varlığını görmez. Allah’tan başka veren ve üstün kılan görmez.
Abdulkadir Geylani
49-) Sıddîk gözünün, güneş ve ayın değil, Allah’ın nuruyla bakar.
Abdulkadir Geylani
50-) İnsanlar arasında zenginle fakir ayırımı yapan kurtuluşa eremez.
Abdulkadir Geylani
51-) Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
Abdulkadir Geylani
52-) Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkâr eder, sonra da O’nun gayrisini O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.
Abdulkadir Geylani
53-) Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belaya müptela kılar. Böylece hem bela verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
Abdulkadir Geylani
54-) Zahir fıkhını öğren, sonra batın fıkhına yönel!
Abdulkadir Geylani
55-) Sufîler ahirete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.
Abdulkadir Geylani
56-) Faydayı ve zararı Allah’ın dışındakilerden bilenler Allah’ın kulu değildir.
Abdulkadir Geylani
57-) -Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
Abdulkadir Geylani
58-) Sufîler ‘niçin’i, ‘nasıl’ı, ‘yap’-‘yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.
Abdulkadir Geylani
59-) Allah’a ancak O’ndan başka her şeyi terk eden kimseler yaklaşabilir.
Abdulkadir Geylani
60-) Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
Abdulkadir Geylani
61-) Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
Abdulkadir Geylani
62-) Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri.
Abdulkadir Geylani
63-) Mürit tövbesinin gölgesinde, murat ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kaimdir.
Abdulkadir Geylani
64-) Kuran’ın iki yönü vardır: O’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
Abdulkadir Geylani
65-) Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
Abdulkadir Geylani
66-) Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.
Abdulkadir Geylani
67-) Salihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.
Abdulkadir Geylani
68-) Nefsine hiçbir hâli ve makamı nispet etme!
Abdulkadir Geylani
69-) O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lal kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her hâlinde edepli olurdu.
Abdulkadir Geylani
70-) Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
Abdulkadir Geylani
71-) Her şeyde O’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, her şeyin ismi O’nun ismindendir.
Abdulkadir Geylani
72-) Arif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.
Abdulkadir Geylani
73-) Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadır.
Abdulkadir Geylani
74-) Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz ne de tembellik etmeyiz.
Abdulkadir Geylani
75-) Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.
Abdulkadir Geylani
76-) Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
Abdulkadir Geylani
77-) Mümin dünyada, zahid ahirette gariptir. Arif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir.
Abdulkadir Geylani
78-) Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
Abdulkadir Geylani
79-) Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
Abdulkadir Geylani
80-) Arif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.
Abdulkadir Geylani
81-) Âdemoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikâyet etmesi yüzündendir.
Abdulkadir Geylani
82-) Sevenle sevmeyen rıza hâlinde değil, hoşnutsuzluk hâlinde belli olur.
Abdulkadir Geylani
83-) Sufîlerin yolculukları Hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur.
Abdulkadir Geylani
84-) İlim öyle bir şeydir ki sen bütün varlığını ona adadığın zaman o sana ancak bir parçasını verir.
Abdulkadir Geylani
85-) Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.
Abdulkadir Geylani
86-) Sufîler Allah Teâlâ’nın kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık’ı isterler.
Abdulkadir Geylani
87-) İnsanların çoğunun helaki, küçük günahları sebebiyledir.
Abdulkadir Geylani
88-) Bu işin başı Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
Abdulkadir Geylani
89-) Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.
Abdulkadir Geylani