İmam-ı Şibli Hikmetli Sözleri

1-) Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar.
İmam-ı Şibli
2-) İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır.
İmam-ı Şibli
3-) Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir.
İmam-ı Şibli
4-) Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur.
İmam-ı Şibli
5-) Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.
İmam-ı Şibli
6-) İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.
İmam-ı Şibli
7-) Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır.
İmam-ı Şibli
8-) Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.
İmam-ı Şibli
9-) İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman.
İmam-ı Şibli
10-) Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil.
İmam-ı Şibli
11-) Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez.
İmam-ı Şibli
12-) Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.
İmam-ı Şibli
13-) İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla.
İmam-ı Şibli
14-) İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.
İmam-ı Şibli
15-) Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır.
İmam-ı Şibli
16-) Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.
İmam-ı Şibli
17-) Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.
İmam-ı Şibli
18-) Kendini Hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.
İmam-ı Şibli
19-) Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.
İmam-ı Şibli
20-) Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın: 1- Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2- Midesini pek fazla doyurmasın. 3- Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4- İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın.
İmam-ı Şibli
21-) Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.
İmam-ı Şibli
22-) Resulullahtan sonra insanların en üstünü Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman, sonra Hz. Ali’dir.
İmam-ı Şibli
23-) Allahü teâlâyı sevdiğini söylersin, halbuki, Ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.
İmam-ı Şibli
24-) İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.
İmam-ı Şibli
25-) Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla, nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. (Çünkü bunlar, ölümün habercileri idi.) İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp, saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır.
İmam-ı Şibli
26-) Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.
İmam-ı Şibli
27-) İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlakın; iyilik, cömertlik ve vefa sözünde durmak olsun, iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü Cehennemde, susuz kimseye su yoktur.
İmam-ı Şibli
28-) Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.
İmam-ı Şibli
29-) Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez.
İmam-ı Şibli
30-) Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.
İmam-ı Şibli
31-) Hizmet edene, hizmet edilir.
İmam-ı Şibli
32-) Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.
İmam-ı Şibli
33-) Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm, kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü teâlânın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat, bir kere Allahü teâlânın hükmü gelince, feza bile dar gelir. Ölümün asla devası (ilacı) yoktur.
İmam-ı Şibli
34-) Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.
İmam-ı Şibli
35-) İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur.
İmam-ı Şibli
36-) Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır.
İmam-ı Şibli
37-) Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama!
İmam-ı Şibli
38-) Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan âlimden fayda gelmez.
İmam-ı Şibli
39-) Allahü teâlâyı bilen necat (kurtuluş) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.
İmam-ı Şibli
40-) Müslümanların önderi İmam-ı A’zam Ebu Hanife memleketleri ve içerisinde yaşayanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Kufe’de onun bir eşi yoktur. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin.
İmam-ı Şibli
41-) Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.
İmam-ı Şibli
42-) Resulullahın ve Esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem.
İmam-ı Şibli
43-) Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) ise; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır.
İmam-ı Şibli
44-) Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.
İmam-ı Şibli
45-) Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür.
İmam-ı Şibli
46-) Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır.
İmam-ı Şibli
47-) Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir.
İmam-ı Şibli
48-) İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür.
İmam-ı Şibli
49-) Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.
İmam-ı Şibli
50-) İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır.
İmam-ı Şibli