Sünen-i Nesâî Hadis Kitabı

1-) Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile beraber bir yolculukta idik, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalet ihtiyacını gidermek için bizden uzaklaştı sonra gelip abdest aldı. Alnını ve sarığının iki tarafını ve mestlerini meshetti.

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Sarık Üzerine Mesh Nasıl Yapılır?
1-) Abdesti tam ve noksansız almamızı,

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdesti Rasûlüllah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Emrettiği Şekilde Tam Ve Eksiksiz Almak
1-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: biriniz uykudan uyandığı zaman elini abdest alacağı suyun içerisine sokmasın; eline dökerek üç defa yıkasın. Sonra elini o kaba sokarak abdestini alsın, çünkü siz geceleyin elinizin nerelere dokunduğunu bilemezsiniz.) Tahara: 26; Tirmizî, Tahara: 24)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Ey İman Edenler! Namaz Kılacağınız Zaman Yüzlerinizi Dirseklerinize Kadar Ellerinizi Yıkayın. Mâide 6
2-) Devlet başkanı durumunda olan birinin diğer bir kimsenin arkasında namaz kılmasıdır. Yine Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile birlikte bir yolculukta idik şu olaya şahit oldum. Namaz vakti gelmişti de Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) namaza gecikmişti. Onlar da, İbn Avf’ı imam yaparak namaza durdular ve namazlarını kıldılar. Daha sonra Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), İbn Avf‘ın arkasında namazını kıldı kalan kısmını da kendi başına tamamladı. (Müslim, Tahara: 23; Ebû Dâvûd, Tahara: 57)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Sarık Üzerine Mesh Nasıl Yapılır?
2-) Huzeyfe (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem) gece kalktığında ağzını misvaklardı.) Vudu’’: 78; Müslim, Tahara: 15)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Gece Kalkan Kimsenin Ağzını Misvaklaması
2-) Sadaka yemememizi,

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdesti Rasûlüllah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Emrettiği Şekilde Tam Ve Eksiksiz Almak
3-) Atla eşeği çiftleştirmemizi. (Tirmizî, Cihad: 23; Ebû Dâvûd, Cihad: 59)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdesti Rasûlüllah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Emrettiği Şekilde Tam Ve Eksiksiz Almak
3-) Ebû Mûsâ (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem), misvak kullanırken yanına girmiştim; misvağın bir ucu dilinin üzerindeydi ve a a diye ses çıkarıyordu.) Vudu’: 78; Müslim, Tahara: 15)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Misvak Nasıl Kullanılır?
4-) Ebû Mûsâ (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Eş’arilerden iki kişi ile birlikte Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in yanına gelmiştim biri sağımda diğeri de solumda idi; Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ağzını misvaklıyordu. O iki kişi hemen Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den bir iş (memuriyet) isteyiverdiler. Ben de: Seni hak din ile peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki, bunlar içlerindeki iş isteme durumlarını bana açmadılar. Bende iş isteyeceklerini fark edemedim. Şu anda Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in hareket ettirdiği dudağının altındaki misvağı görür gibi oluyorum.) Adamların bu istekleri üzerine Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: devlet işinde yetkili işler isteyene asla yardımcı olmayız, şimdi sen git) diyerek Ebû Mûsâ’yı Yemen’e gönderdi. Arkasından da Muaz b. Cebel’i yola çıkardı. İmara: 3; Ebû Dâvûd, Hudud: 1)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Örnek Alınabilecek Kimselerin Toplum Huzurunda Misvak Kullanması
5-) Abdurrahman b. ebî Atîk (radıyallahü anh), şöyle demiştir: Babam bana şunları aktardı: Âişe (radıyallahü anha)’dan duydum, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)‘in şöyle buyurduğunu bize aktardı: ağız ve diş sağlığı için temizleyici bir malzemedir. Ayrıca misvak kullanma işi; Rabbimizin rızasını kazandıracak işlerdendir.) Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 19)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Diş Temizliği İçin Misvak Kullanımına Teşvik
6-) Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: misvağı sık sık kullanmanızı hatırlatıyorum.) Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 18)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Misvak Kullanımını Sıkça Yapmak
7-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ağır gelmeyecek olsaydı, her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim.) Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 18)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Oruçlunun Gündüz Misvak Kullanabileceği
8-) İbn Şüreyh (radıyallahü anh), babasından aktararak şöyle demiştir: Âişe (radıyallahü anha)’ya: Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) evine girdiğinde ilk iş olarak ne yapardı?) diye sordum. (Önce ağzını misvaklardı.) diye cevap verdi. Tahara: 15; Ebû Dâvûd, Tahara: 30)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Her Zaman Misvak Kullanmak
9-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: İnsanın yaratılış gereği yapması gereken beş şey şunlardır: olmak, etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk tıraşı olmak.) Dâvûd, Tahara: 29; Buhârî, İstizan: 51)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Sünnet Olmak, Yaratılış Gereği Vazgeçilemiyecek İşlerdendir
10-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: İnsanın yaratılışı gereği yapması gereken beş şey şunlardır: kısa tutmak, koltuk altlarını temizlemek, tırnakları kesmek, etek tıraşı olmak ve sünnet olmak.) İstizan: 51; Ebû Dâvûd, Tahara: 29)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tırnakları Kesmek
11-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: özellik yaratılış gereği yapılması gereken şeylerdendir: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, koltuk altlarını temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyıkları kısa tutmak.) İstizan: 51; Ebû Dâvûd, Tahara: 29)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Koltuk Altlarını Temizlemek
12-) İbn Ömer (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: yaratılış gereği yapması gereken işlerden bir bölümü şunlardır: Tırnak kesmek, bıyıkları kısaltmak ve etek tıraşı olmak.) İstizan: 51; Ebû Dâvûd, Tahara: 29)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Etek Tıraşı Olmak
13-) Zeyd b. Erkam (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: kısaltmayıp uzatanlar bizim yolumuza uyanlardan değildir.) Edeb: 16; Müsned: 18462)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Bıyıkları Kısa Tutmak
14-) Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): kısaltma, tırnakları kesme, etek ve koltuk tıraşı olmayı; kırk günden fazla uzatmamayı bize emretmiştir.) Başka bir seferinde ise kırk geceden fazla bir süre demiştir. Tahara: 16; Tirmizî, Edeb: 15)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Sakal, Bıyık, Etek, Koltuk Traşı Ve Tırnak Kesmenin En Uzun Süresi Ne Kadardır?
15-) İbn Ömer (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: oldukça kısa tutun, sakallarınızı da uzatın.) Edeb: 18; Müslim, Tahara: 16)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Bıyıkları Kısaltıp Sakalı Uzatmak
16-) Abdurrahman b. ebî Kurâd (radıyallahü anh) şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile birlikte tuvalet ihtiyacı için çıkmıştım. O böyle bir ihtiyacı olduğunda başkalarından iyice uzaklaşırdı. 15105)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet İhtiyacı Giderileceğinde İnsanlardan Uzaklaşmak
17-) Muğire b. Şu’be (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalet ihtiyacı için insanlardan uzaklaşırdı. Yolculuklarından birinde yine uzaklara gitmişti de: su getiriver, diye seslenmişti. Kendisine su götürdüm, onunla abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.) Tahara: 10; Ebû Dâvûd, Tahara: 6)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet İhtiyacı Giderileceğinde İnsanlardan Uzaklaşmak
18-) Huzeyfe (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile beraber yürüyordum bir toplumun çöplüğüne varınca, ayakta olduğu halde küçük abdestini bozmaya başladı. Ben de O’ndan uzaklaşmak istedim. Beni çağırdı, ben de işini bitirinceye kadar arkasında durdum. Sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti. Tahara: 9; Müslim, Tahara: 21)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: İnsanlardan Uzaklaşmaksızın Çöplük Gibi Yerlere Abdest Bozulabileceği
19-) Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalete girerken, şöyle derdi: Erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pislik ve kötülüklerden Sana sığınırım.) Tahara: 5; Ebû Dâvûd, Tahara: 17)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalete Girerken Yapılacak Dua
20-) Rafi b. ishak (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Ebû Eyyûb el Ensarî, Mısır’da iken, kendisinin şöyle dediğini işittim: bu tuvaletlerde nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum.) Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): biriniz büyük veya küçük abdest bozacağı zaman önünü ve arkasını kıble tarafına döndürmesin.) buyurmuşlardı. Tahara: 6; Buhârî, Vudu’’: 11)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet İhtiyacı Giderilirken Kıble Tarafına Dönmemek
21-) Ebû Eyyûb (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ve büyük abdest bozarken önünüzü ve arkanızı kıbleye dönmeyin, doğuya ve batıya dönün.) Vudu’’: 11; Tirmizî, Tahara: 6)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Yaparken Kıbleyi Arkaya Almanın Yasaklığı
22-) Ebû Eyyûb el Ensarî (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: abdest ihtiyacınızı gidereceğinizde yönünüzü kıbleye dönmeyin fakat doğuya ve batıya dönün.) Vudu’’: 11; Ebû Dâvûd, Tahara: 4)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet İhtiyacını Giderirken Doğu Ve Batıya Dönmek
23-) Abdullah b. Ömer (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: damına çıkmıştım; Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’i Beyti Makdis’e doğru iki kerpiç üzerinde abdest bozarken gördüm.) Tahara: 7; Buhârî, Vudu’’: 14)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Evlerde Ve Kapalı Yerlerde Kıbleye Karşı Da Abdest Bozulabileceği
24-) Ebû Katade (radıyallahü anh) babasından rivâyet ederek, demiştir ki: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: abdestinizi bozarken tenasül organınıza sağ elinizle dokunmayın.) (Buhârî, Vudu’’: 20; Ebû Dâvûd, Tahara: 70)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdest Bozarken Sağ Eli Tenasül Organına Dokundurmamak
25-) Ebû Katade (radıyallahü anh) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: girdiğinizde tenasül organınıza sağ elinizle dokunmayın.) (Tirmizî, Tahara: 11; Müslim, Tahara: 18)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdest Bozarken Sağ Eli Tenasül Organına Dokundurmamak
26-) Huzeyfe (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem) bir toplumun çöplüğüne geldi ve orada ayakta küçük abdestini yaptı.) (Tirmizî, Tahara: 9; Buhârî, Vudu’: 67)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Açık Yerlerde Ayakta Küçük Abdest Bozulabileceği
27-) Huzeyfe (radıyallahü anh) şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem) bir toplumun çöplüğüne geldi ve ayakta küçük abdestini yaptı.) (Buhârî, Vudu’’: 67; Tirmizî, Tahara: 9)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Açık Yerlerde Ayakta Küçük Abdest Bozulabileceği
28-) Huzeyfe (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem) bir toplumun çöplüğüne uğramıştı ve orada küçük abdestini ayakta bozmuştu.) (Buhârî, Vudu’’: 67; Tirmizî, Tahara: 9)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Açık Yerlerde Ayakta Küçük Abdest Bozulabileceği
29-) Âişe (radıyallahü anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: size Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ayakta küçük abdestini bozduğunu söylerse inanmayın. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), oturarak küçük abdestini bozardı.) Tahara: 8; İbn Mâce, Tahara: 14)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Evlerde Ve Kapalı Yerlerde Küçük Abdesti Oturarak Yapmak
30-) Abdurrahman b. Hasene (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem) elinde kalkana benzer bir şeyle yanımıza geldi, elindeki malzemeyi yere dikti, arkasına çömeldi ve küçük abdestini bozdu.) Orada bulunanlardan bir kısmı: Bakınız! Kadınlar gibi küçük abdestini bozuyor dediler. Bunu işiten Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) o kimselere şöyle dedi: bir kısmının başına gelenleri bilmiyor musunuz? Onlar üzerlerine idrar dokunan yerleri makasla kesiyorlardı da bazıları onları bu işi yapmaktan yasakladı sonra da kabirde kendilerine azâb edildi.) (Tirmizî, Tahara: 10; İbn Mâce, Tahara: 26)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Birşeyi Siper Yaparak Arkasında Küçük Abdest Bozmak
31-) İbn Abbâs (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), iki mezarın başına geldi ve şöyle buyurdu: mezardaki iki kişiye azâb edilmektedir. Bu azâb işledikleri büyük günahlardan dolayı da değildir. Şu mezardaki kimse hayattayken idrarının sıçramasından dolayı dikkatsizdi, sakınmazdı. Bu beriki ise koğuculuk yapar, laf taşırdı.) Sonra Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) yaş bir hurma dalı istedi ve hurma dalını ikiye böldü, birini bir mezarın diğerini de diğer mezarın üzerine dikti ve şöyle buyurdu: ki bu iki dal yaş kaldıkları sürece bunların azabları hafifletilir.) (İbn Mâce, Tahara: 26; Buhârî, Vudu’’: 58)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: İdrar Sıçramasından Sakınmak
32-) Hukeyme kızı Ümeyme (radıyallahü anha), annesi Ümeyme b. Rukayka (radıyallahü anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ağaçtan oyularak yapılma bir kabı vardı ki onun içerisine küçük abdestini yapar ve divanın altına koyardı.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 13; İbn Mâce, Cenaiz: 64)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Kap İçerisine Küçük Abdest Yapmak
33-) Esved ve Âişe (radıyallahü anhüma)’dan rivâyete göre, şöyle demişlerdir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), ölüm hastalığında Hazret-i Ali’ye vasiyet etmişti.) (Rasûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem)’in hastalığı çok ağırdı ve küçük abdestini yapmak için bir kap istemişti, o esnada kime ne vasiyet ettiğini bilmiyorum.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 13; İbn Mâce, Cenaiz: 64)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Bir Kap İçerisine Küçük Abdest Yapmak
34-) Abdullah b. Sercis (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: yuvalarına (deliklerine) küçük abdest bozmayınız.) (radıyallahü anh)’e: Hayvanların delik ve yuvalarına küçük abdest bozmanın hoş karşılanmayışının sebebini sordular. O da şöyle cevap verdi: cinlerin bulundukları yerlerdir denilir.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 16; Müsned: 19847)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Hayvan Yuvalarına Ve Deliklere Küçük Abdest Yapmamak
35-) Câbir (radıyallahü anh.)’den rivâyete göre: sallallahü aleyhi ve sellem), durgun suya küçük abdest bozmayı yasakladı.) (İbn Mâce, Tahara: 25; Müslim, Tahara: 28)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Durgun Suya Küçük Abdest Yapmanın Yasaklığı
36-) Abdullah b. Muğaffel (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: biriniz yıkandığı yere ve kaba küçük abdestini yapmasın çünkü vesvese ve kuşkulanmanın çoğu böyle şeylerden olur.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 15; Tirmizî, Tahara: 17)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Yıkanılan Yerlere Gusülhane, Leğen Küçük Abdest Yapmama Gereği
37-) İbn Ömer (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: sallallahü aleyhi ve sellem), küçük abdest bozarken bir adam O’na uğradı da selâm verdi. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ise onun selâmını almadı.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 8; İbn Mâce, Tahara: 27)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Küçük Abdest Bozana Selâm Verilir Mi?
38-) Muhacir b. Kunfüz (radıyallahü anh), Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) küçük abdest bozarken kendisine selâm vermişti de, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest alıncaya kadar selâmını almadı. Abdest alıp bitirdi. Sonra selâmını aldı. (İbn Mâce, Tahara: 27; Ebû Dâvûd, Tahara: 8)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Abdest Aldıktan Sonra Verilen Selâmı Almak
39-) Abdullah b. Mes’ud (radıyallahü anh)’den rivâyete göre: sallallahü aleyhi ve sellem) kemikle veya tezekle taharetlenmeyi yasakladı.) (İbn Mâce, Tahara: 16; Tirmizî, Tahara: 14)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Kemikle Taharet Yapmanın Yasaklığı
40-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: size bir baba gibi her şeyi öğretiyorum. Sizden biriniz tuvalete girince, önünü ve arkasını kıbleye dönmesin, sağ eliyle taharetlenmesin.) Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) üç taş ile taharetlenmeyi emreder, kemik ve tezekle taharetlenmeyi yasaklardı. (Ebû Dâvûd, Tahara: 20; İbn Mâce, Tahara: 16)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Tezekle Taharetlenmenin Yasaklığı
41-) Selman (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: adam Selman’a: Arkadaşınız olan Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem), abdest bozmaya varıncaya kadar size her şeyi öğretiyor deyince Selman: herşeyi öğretiyor, küçük ve büyük abdest yaparken kıbleye dönmememizi, sağ ellerimizle taharetlenmememizi üçten az taş kullanarak taharetlenmeyi bize yasakladı) dedi. (İbn Mâce, Tahara: 16; Ebû Dâvûd, Tahara: 21)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Üçten Daha Az Taşla Taharetlenmek Yasaklanmıştır
42-) Abdullah b. Mes’ud (radıyallahü anh) şöyle diyor: sallallahü aleyhi ve sellem) bir sefer tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yere gitti. Bana da (kendisi için) üç taş getirmemi emretti. Ben de iki taş buldum, üçüncüyü aramama rağmen bulamadım ve onun yerine bir tezek aldım hepsini Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’e getirdim, iki taşı aldı ve tezeği atıp: pistir) buyurdu. Abdurrahman: tezek demektir ve cinlerin yiyeceğidir) dedi. (Tirmizî, Tahara: 13; İbn Mâce, Tahara: 16)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: İki Taş İle Taharetlenmeye İzin Verilmesi
43-) Seleme b. Kays (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: taş sayısını tek yap.) (Tirmizî, Tahara: 13; Ebû Dâvûd, Tahara: 21)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Taharetlenilecek Taşların Tek Olmasının Gereği
44-) Âişe (radıyallahü anha)’dan rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: tuvalet ihtiyacınızı gidereceğinizde yanınızda üç taş götürün ve onlarla temizlenin, bunlar o kimsenin temizliği için yeterlidir.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 21)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Taşla Taharetlenmek Yeterlidir
45-) Ata b. Ebû Meymune (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Mâlik’in şöyle dediğini işittim: sallallahü aleyhi ve sellem), tuvalete gireceğinde ben ve yaşıtım olan bir çocukla O’nun için su taşırdık; Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) de o su ile taharetlenirdi.) (Ebû Dâvûd, Tahara: 23; İbn Mâce, Tahara: 28)

Kaynak: Sünen-i Nesâî, Temizlik Bölümleri
Konu: Su İle Taharetlenmek