Hasan el-Benna Hikmetli Sözleri

1-) Bilinmelidir ki, peşinden amel gelmeyen bir inancın anlamı yoktur. Keza, peşinden tahkik ve o yolda fedakârlık gelmeyen bir inancın da sahibine yararı yoktur.
Hasan el-Benna
2-) Vaktini öldüren kendini öldürmüş olur. Çünkü vakit hayattır.
Hasan el-Benna
3-) Biz İslam'ın; hayatın her alanını düzenleyen, her konuyla ilgili bir hükmü olan, hayat için sağlam ve hassas düzen kuran, insanların maslahatı için gerekli sistemler öneren ve hayati öneme sahip sorunlar karşısında eli kolu bağlı olmayan kapsamlı bir "anlamlar dünyası" olduğuna inanıyoruz.
Hasan el-Benna
4-) Doğu milletleri kendi hak davalarına inanır da nefislerinde bulunanı değiştirirlerse, manevi kuvvete önem verir ve ahlaklarını düzeltirlerse her yönden maddi kuvvet kendilerine akıp gelecektir. Tarih sayfaları buna şahittir.
Hasan el-Benna
5-) Bazı insanların İslam'ı çeşitli ibadet ve manevi bağlardan ibaret sayması yanlış bir anlayıştır. Bu dar ve sınırlı anlayış sahipleri, ruhlarını ve anlayışlarını bu sığ çerçeveye sıkıştırmışlardır.
Hasan el-Benna
6-) Birinci vasıtamız imandır. Yeniden bütün dünyaya karşı cihat etmek için yükleneceğimiz vasıta "Hakiki imandır ve Allah'ın yardımına güvenme" olacaktır.
Hasan el-Benna
7-) Şu zavallılar vakit öldürmenin insan öldürmekten farkının olmadığını, vaktin hayata denk olduğunu bilmiyorlardı.
Hasan el-Benna
8-) Ey Allah adına koşanlar, daha hızlı koşun!
Hasan el-Benna
9-) Şüphesiz bizim fikirlerimiz, mumdan yapılma gelinler gibidir. Ne zaman ki onların uğrunda ölürüz işte o vakit, ruh kazanırlar, hayat bulurlar.
Hasan el-Benna
10-) Dini davaların dayanağı, maldan önce iman, geçici servetlerden önce inançtır. Sağlam ve dürüst mümin bulundukça, kendisiyle birlikte başarılı olmanın tüm araçları da bulunur.
Hasan el-Benna
11-) Kadın toplumun yarısıdır. Hatta toplumun hayatında en büyük etkiye sahip olan taraftır. Çünkü kadın yeni nesilleri oluşturan ve yetiştirmekte olan toplumu şekillendiren ilk öğretmendir.
Hasan el-Benna
12-) Yapacağımız ilk hayır, şerri terk etmektir.
Hasan el-Benna
13-) Bu öyle bir davadır ki, dikenler ve zorluklarla doludur. Eğer yürüdüğünüz yolda her şey engelsiz ve sıkıntısız işliyorsa, bilin ki o yolda eğrilik vardır.
Hasan el-Benna
14-) İslam uğrunda çalışacak bir kimse, bölücü vasıflardan sıyrılıp sadece Allah rızası için çalışmadıkça başarıya ulaşamaz.
Hasan el-Benna
15-) Nefsimizi eğiteceğiz ki, bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımız eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin.
Hasan el-Benna
16-) Bizler, herhangi bir ırkın üstünlüğüne inanmıyoruz. Renk ve ırka dayalı taassubu kabul etmiyor ve onu benimsemiyoruz. Bizler, insanların birbirlerine adil bir şekilde davranmalarını istiyor, onları sevgi dolu bir kardeşliğe davet ediyoruz.
Hasan el-Benna
17-) Bu evren, büyüklüğü ve mükemmel düzeniyle, kendisini var edenin büyüklüğü ve mükemmelliğini göstermektedir.
Hasan el-Benna
18-) Bize göre "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" diyen her Müslüman'ın yaşadığı toprak parçası vatanımızdır. Bizim katımızda saygınlığı ve yüceliği vardır. Orayı sever ve sayarız; gelişmesi için gayret gösteririz.
Hasan el-Benna
19-) Gayemiz Allah'tır. Önderimiz Resulullah'tır. Anayasamız Kur'an'dır. Yolumuz cihattır. En büyük arzumuz ise şehadettir.
Hasan el-Benna
20-) İslam; fert, aile, resmi ve gayri resmi ilişkiler, fertlerin ve toplumların birbirleriyle olan ilişkileri itibariyle dünyanın şimdiye kadar gördüğü en mükemmel ve en faydalı düzeni getirmiştir.
Hasan el-Benna