Hz. Ali (r.a) Hikmetli Sözleri

1-) Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.
Hz. Ali (r.a)
2-) Övünmek Ademoğlunun neyine ki?! Evveli nutfe, sonu ise cifedir. Kendi rızkını dahi yaratamadığı gibi, kendini helakten de kurtaramaz.
Hz. Ali (r.a)
3-) Huşusuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur’an’ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, şükredilmeyen nimette, gönülden edilmeyen ihlassız duada hayır yoktur.
Hz. Ali (r.a)
4-) Cenneti arzulayan, hayırlara koşar. Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır. Öleceğine inananın, nefsanî ve şehvanî lezzetleri yıkılır. Dünyayı bilene, musibetler zahir olur.
Hz. Ali (r.a)
5-) Bir adamla dost olmak istersen (önce) onunla muayyen bir mesafede kal. Bu durumda iken sana normal davranırsa dostluğunu sürdür yoksa vazgeç.
Hz. Ali (r.a)
6-) İffet, fakirliğin; şükür de zenginliğin süsüdür.
Hz. Ali (r.a)
7-) Dünyanın nimetlerinden İslam nimeti sana kâfidir. Meşguliyetlerinden, taat meşguliyeti sana kâfidir. İbretlerinden, ölüm ibreti sana kâfidir.
Hz. Ali (r.a)
8-) İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır. Takva, en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir. Salih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak, en hayırlı yakın dosttur. Hilim, en hayırlı yardımcıdır. Kanaat, en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır.
Hz. Ali (r.a)
9-) Allah’ın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol! Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun.
Hz. Ali (r.a)
10-) Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.
Hz. Ali (r.a)
11-) (Dünyevî) arzu ve ümitler, basiretli kimseleri dahi âmâ eder.
Hz. Ali (r.a)
12-) İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.
Hz. Ali (r.a)
13-) Cimrilik bütün kötü ahlakı kendinde toplar.
Hz. Ali (r.a)
14-) Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.
Hz. Ali (r.a)
15-) Alçakça söylenen söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabına yine onlarla cevap verir.
Hz. Ali (r.a)
16-) Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp, iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir.
Hz. Ali (r.a)
17-) (Bu hakikatin mefhum-u muhalifince; merhamet de cömertliği, cömertlik tevazuyu, tevazu da hizmeti beraberinde getirir.)
Hz. Ali (r.a)
18-) İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz.
Hz. Ali (r.a)
19-) Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.
Hz. Ali (r.a)
20-) Kim nefsin bitmek bilmeyen istek ve arzularının zebunu olursa, amelleri de kötü olur.
Hz. Ali (r.a)
21-) Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın zahirî görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın içyüzünü görürler.
Hz. Ali (r.a)
22-) Yanında Allah’ın, Resûlullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resûlullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.
Hz. Ali (r.a)
23-) Küçük musibetleri büyük göreni, Allah büyük musibetlere müptela kılar.
Hz. Ali (r.a)
24-) Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.
Hz. Ali (r.a)
25-) Mahrumiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.
Hz. Ali (r.a)
26-) Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin! Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.
Hz. Ali (r.a)
27-) Eğrinin gölgesi de eğri olur.
Hz. Ali (r.a)
28-) Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine (yani sana tebessüm hâlinde), bir gün de aleyhine (yani hüzün içinde)dir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme!
Hz. Ali (r.a)
29-) Mal, nefsanî arzuların hammaddesidir. (Nefsanî ve dünyevî) arzular, sıkıntıların anahtarıdır. Haset de boş yorgunluğun bineğidir.
Hz. Ali (r.a)
30-) Kişinin kıymeti, istek ve arzularının kıymeti kadardır.
Hz. Ali (r.a)
31-) Bir kul, Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmezse imanı kâmil olmaz.
Hz. Ali (r.a)
32-) Aklı tam olanın, sözü az olur.
Hz. Ali (r.a)
33-) Nimetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.
Hz. Ali (r.a)
34-) Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah ile ticaret yap! Eline nimet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allah’ın nimetlerini elinden kaçırma!
Hz. Ali (r.a)
35-) Canlarınız için cennetten başka bir karşılık ve değer yoktur. Öyleyse canlarınızı ancak cennet karşılığında satın!
Hz. Ali (r.a)
36-) Âlimlere: Niçin öğretmediniz? sorusu sorulmadan, cahillere: ‘’Niçin öğrenmediniz?’’ sorusu sorulmayacaktır.
Hz. Ali (r.a)
37-) Namus, güzelliğin sadakasıdır.
Hz. Ali (r.a)
38-) Dinde edep ve mürüvvet, akl-ı selimin meyvesidir.
Hz. Ali (r.a)
39-) Amel-i salih gibi ticaret, sevap gibi kazanç, Allah’ın tevfiki gibi fayda, tevazu gibi asalet, ilim gibi şeref, şüphelilerden uzak durmak gibi vera, güzel ahlak gibi Allah’a yakınlık, farzları eda gibi ibadet, tedbir gibi akıl, birlik ve beraberlik gibi insanı kendini beğenmekten uzak tutan başka bir haslet yoktur.
Hz. Ali (r.a)
40-) Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.
Hz. Ali (r.a)
41-) Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.
Hz. Ali (r.a)
42-) Zenginlerin, Allah katındaki mükâfatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağni davranmalarıdır.
Hz. Ali (r.a)
43-) Nasip, kendisine gelmeyene de gider.
Hz. Ali (r.a)