İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hikmetli Sözleri

1-) Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip Allahu Teâlâ benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen kimse cahildir. İslamiyet’ten haberi yoktur.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
2-) Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Allahu Teâlâ’dan razı olmak, kadere rıza göstermektir.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
3-) Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
4-) Yalan söylemek emniyeti giderir.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
5-) İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin methedilmesinden hoşlananlarıdır.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
6-) Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse kendisi için zillettir.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
7-) Tevekkül, bütün işlerinde Allahu Teâlâ’ya teslim olmak, başa gelen her şeyi O’ndan bilip katlanabilmektir.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
8-) Zühd üç türlüdür. Cahilin zühdü haramları terk etmektir. Âlimlerin zühdü helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühdü Allahu Teâlâ’yı unutturan şeyleri terk etmektir.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
9-) İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
10-) Hüsni zannı olanın hayatı hoş geçer.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
11-) Günahlar imanı zayıflatır.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
12-) Kulun kalbini ıslah etmesi için iyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla beraber olup onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
13-) İhlas, amellerin afetlerinden kurtulmaktır.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
14-) İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
15-) Meziyet, fazilet, ilim ve irfan tamamlığı iledir.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
16-) Fütüvvet; korktuğun şey yani cehennem için, arzu ettiğin şeyi yani heva ve hevesi terk etmektir.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
17-) Allah Resulü’nün ashabının hepsinin iyiliklerini saymak ve kötülüklerinden söz etmemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları körüklememek de sünnettendir Allah Resulü’nün ashabından herhangi birine dil uzatan kimse bidatçi olup pis ve kaba bir Rafızi’dir. Allah onun ne nafilesini ne de farzını kabul etmeyecektir.” (esSunne sf: 77/7)
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
18-) Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
19-) Tevekkül, her şeyi Allah’tan bilmek ve rızkı O’nun verdiğine inanmaktır.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
20-) Yemeği din kardeşleriyle sürur içinde, fakirlerle ikram ve cömertlikle, diğer insanlarla da mürüvvet içinde yemek lazımdır.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
21-) İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir.
İmam-ı Ahmed bin Hanbel
22-) Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar arkadaşsız kalır.”
İmam-ı Ahmed bin Hanbel