Hasan-ı Basri Hikmetli Sözleri

1-) Kim ilmi Allah için dilerse, bu pek zaman geçmeden onun haşyetinde, zühdünde ve tevazuunda görülür
Hasan-ı Basri
2-) Ey Âdemoğlu! Gündüzün senin misafirindir, ona ihsanda bulunEğer sen ona ihsanla davranırsan, o da sen de razı olarak senden ayrılır; eğer ona kötü davranırsan seni kınayarak senden ayrılır
Hasan-ı Basri
3-) Senin bütün hayatın birkaç gündürHer giden günden senin de birazın gider
Hasan-ı Basri
4-) Sen insanların elinde olanı almadıkça sana ikramda bulunurlar, bunu yaptığında ise, seni küçük görürler
Hasan-ı Basri
5-) Dünyada zühd, kalbi ve bedeni rahatlatır
Hasan-ı Basri
6-) Dirhem ve dinar ne kötü arkadaştırSenden ayrılmadan sana bir hayır sağlamazlar
Hasan-ı Basri
7-) Kul, amelini ifsad eden şeyin ne olduğunu bildiği sürece hayr üzeredir
Hasan-ı Basri
8-) Emelini uzun tutan kimse, amelini kötü yapar
Hasan-ı Basri
9-) Kim cehennem ateşini olduğuna iman ederse, ateş de ona daralır
Hasan-ı Basri
10-) Bu nimetleri çokça anın, zira bu nimetleri zikretmek “şükr”dür
Hasan-ı Basri
11-) Eğer âlimler olmasa idi, insanlar hayvanlar gibi olurdu
Hasan-ı Basri
12-) Kul işlediği günahtan dolayı gece namazından kalır
Hasan-ı Basri
13-) Dünyada fakih olan zahid kimse, ahireti isteyen kimsedir
Hasan-ı Basri
14-) Kişinin satışlarında kardeşlerinden daha çok kar etmesi mürüvvetten değildir
Hasan-ı Basri
15-) Kim senin nefsinde hata olduğunu söyler de senin ıslahın için seninle mücadele ederse, sen de onun dediği gibi nefsinle mücadele et
Hasan-ı Basri
16-) Ben ibadetle arasında, gece karanlığında namaz kılmaktan daha etkili bir şey görmedim
Hasan-ı Basri
17-) Müslüman insanda hased, bedenindeki kurttan daha çabuk onu öldürür
Hasan-ı Basri
18-) İnsanlarla güzel dostlukla arkadaşlık etZira onların arasında kalış çok azdır
Hasan-ı Basri
19-) İnsan nefsi, kötülüğü emredicidirEğer itaat olan amelde sana isyan ederse, sen de ona günah işlemek istediğin de ona isyan et
Hasan-ı Basri
20-) Her ümmetin kendisine taptığı bir “put”u vardır, bu ümmetin de putu; “dünya” ve “dirhem”dir
Hasan-ı Basri
21-) Ey İnsanlar! “-cek –cak”lardan uzak durun! Ben bazı salih insanları şöyle derlerken işitim: Biz, tevbe edinceye kadar ölmek istemiyoruz; sonra da ölünceye kadar tevbe etmiyoruz!
Hasan-ı Basri
22-) Sabr, cennet hazinelerinden bir hazinedirİnsan ancak, bu hayrı bir saat sabrederek elde eder
Hasan-ı Basri
23-) Sana başkasının sözünü getiren karşı çok dikkatli ol! Zira o, senin de sözünü başkasına nakledecektir
Hasan-ı Basri
24-) Vera’dan bir “miskal” oruç ve namazdaki bin “miskal”den daha hayırlıdır
Hasan-ı Basri
25-) Mümin kimse; iman ve korkuyu kalbinde bir arada tutandırMünafık ise, kötülüğü ve uzun emeli bir arada tutar
Hasan-ı Basri
26-) Ölüm, bu dünyanın bütün ayıplarını ortaya koymuşturAkıl sahibi olanda akıl bırakmamıştır
Hasan-ı Basri
27-) Ey Âdemoğlu! İman; iman sahibiymiş gibi görünmekle ve temennilerle olmaz, fakat iman kalpte vakarla yer eden ve amellerin doğruladığı şeydir
Hasan-ı Basri
28-) Eğer sen, gece namaz kılmaya ve gündüz de oruç tutmaya kudretin yoksa bil ki, sen mahrumsun, hataların seni prangaya vurmuş
Hasan-ı Basri
29-) Musafaha insanlar arasında sevgiyi artırır
Hasan-ı Basri
30-) Gece namazı kılmaktan ve şu malı infak etmekten daha zorlandığımızı bir şeyi bilmiyoruz
Hasan-ı Basri
31-) İlim iki ilimdir: Birisi dilin ilmi, bu Allah’ın Âdemoğlu üzerinde hüccetidirBiri de kalp de olan ilim; işte asıl faydalı olan ilim budur
Hasan-ı Basri
32-) Bir Müslim kardeşimizin ihtiyacını olan şeyi yerine getirmek, bana bir ay i’tikafa girmekten daha hayırlıdır
Hasan-ı Basri
33-) Mümin dünyada bir esir gibidir, yeryüzünde esaretten kurtulmak için çaba harcar
Hasan-ı Basri
34-) Mümin insanı daima nefsini şöyle hesaba çektiğini görürsün: ne yapıyorsun; ne yemek istiyorsun? Facir kimse dilediğini yapar ve nefsini hiç hesaba çekmez
Hasan-ı Basri
35-) Takva ehli insanların takvası arttıkça, harama düşme korkusuyla, birçok helali de terk ederler
Hasan-ı Basri
36-) Ben; yaptığım şeyde itaat üzere miyim yoksa isyan üzere miyim diye; düşünmedikçe; ne bir şeye baktım, ne bir kelime konuştum, ne elimle bir şey yaptım ve ne de iki ayağımın üzerine dikilip durdumBaktım, bunlar itaat ise yaptım, Allah’a isyan ise yapmadım
Hasan-ı Basri
37-) Allah’ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti, onu kendisiyle ilgisi olmayan şeyle meşgul etmesidir
Hasan-ı Basri
38-) Kimin ahlakı çirkinse, o kimse nefsine azap eder
Hasan-ı Basri
39-) İki şey ebedi olarak birbiriyle arkadaş olamaz; Kanaat ve hasedİki şey de ebedi olarak birbirinden ayrılmaz; hırs ve hased
Hasan-ı Basri
40-) Akıllı mümin, Allah’ın kendisine ihsanı arttıkça, Allah’tan daha çok korkan kimsedir
Hasan-ı Basri