Şeyh Abdulaziz Et-tarifi Hikmetli Sözleri

1-) Annesini yılda sadece bir gün tanıyan annesine karşı saygısızlık yapmış olur. Onunla alakayı kesmeyen, hediye veren, iyilik yapan için anneler günün bir anlamı yoktur. O zaman anneler günü saygılı olanlar için değil aksi olanlar içindir. Şeriat anneyi yüceltmiş ve tüm günlerde saygı görmesini emretmiştir, dahası ölümünden sonra arkadaşlarına karşı saygıyı emretmiştir ona yılda bir kez dönmek onu küçümsemektir ve dinde yeniliktir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
2-) Kim hakka tarafsız bir şekilde bakarsa onu anında anlar, ama kim içinde inatlık besliyorsa, zamanla ancak daha çok yoldan çıkar. Nuh’un kavmi hakkı bin yıldan elli yıl daha az bir zaman boyunca dinledikleri halde onların çok azı iman etti.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
3-) Şeytanın insana vuduğu ilk kelepçe dili zikir yapmaktan alı koymaktır. Zira insanın dili bağlandığı zaman diğer azaları da teslim olur. (Şeytan onların başlarına dikilip Allah'ı anmayı unutturmuştur)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
4-) Sabah ve akşam zikirleri insanı ‘Gafiller’ vasfından çıkarır. "Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma"
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
5-) Sadık niyetli olmak kalbin huzurlu olmasının, sıkıntılardan kurtulmanın ve gayelere ulaşmanın sebebidir. "Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmişti. FETİH 18"
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
6-) Delalette olan kişi insanların kendisi gibi olmasını ister ki sapmanın yalnızlığını hissetmesin. Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. "Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar"
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
7-) Çoğu tökezlemeler, zahir amelleri gizli amellerinden daha büyük olan kişilerde vuku bulur. Zira gizli olanlar işin temelidir ve kendisinden daha ağır olanı taşıyamaz.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
8-) Fitnelerin ilk ilacı sebeplerini kaldırmaktır ve sebeplerinin en başta geleni ise zulümdür. Zulmü de Allah’ın hükmü kadar iyi kaldırabilecek hiç birşey yoktur.SallalhuAleyhiVeSellem şöyle buyuruyor: (Bir toplumun liderleri, Allah’ın kitabı ile hükmetmeyi terk ettikleri müddetçe…., Allah onları birbirine düşürür)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
9-) Hak gerçekler ve delillerle ispat edilir, küfürle veya sövmekle değil, hak sahibi söverek hakkını bozar. Şer sahibi ise şerrini edeple süsler,
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
10-) İnsanlar ancak günahlarından dolayı ihtilafa düşerler, zira günah işlendikçe kalpler birbirlerinden uzaklaşırlar. Rasulullah [sav]: “Muhammed’in canı elinde olana yemin ederim ki iki dostun arası bozulmuşsa buna sebep olan ancak birinin işlediği günahtır.”
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
11-) Seher vakitlerinde vücudu namaz için hareket ettirmeyen en azından dilini zikirle hareket ettirsin. Dilini hareket ettirmeyen de en azından kalbine Rabbinin ayetlerini düşündürsün. Zira seher vakitlerinde kalp boş kalır ve Rabbi yakınlaşır...
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
12-) İnsan ilim edindikçe, kendisine doğru birşeyde karşı gelen kimseye tahammülü artar. İlmi daraldıkça tahammülü de azalır.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
13-) İcabete en yakın olan dua secdededir ve Allaha en yakın olan secde sahur vaktindedir. Öyle ki kimin günahı, başındaki bela, sıkıntısı kendisine veya ümmetine ağır geliyorsa bu yakınlıktan hüsn-ü-zan ile hazzını alsın, icabet görecektir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
14-) Kalbi ile Allah’ı tefekkür etmeyenin dili Allah’ı zikredemez. Dil zikretmekten aciz olduğu zaman, diğer azalarda ameletmekten aciz olurlar. Amellerinde sebat etmek isteyen önce kalbini islah etsin.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
15-) İnsan ibadet ettikçe Allah’ın kendisine yardımı artar, böylece gelen musibeti bile Allah rahmete dönüştürür...
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
16-) Allah’ın bir heybeti ve azameti vardır. Bunu kalbinde hissetmeyen, ne zikrinde ne de amelinde hissedebilir...
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
17-) Bazen Yüce Allah insan, istemediği halde dünyayı önüne serer. Bazen de peşinden koşmasına rağmen onu mahrum eder. Dünyaya rağmen Yüce Allah'a yaklaşabilirsen bu büyük bir nimet, uzaklaşırsan istidraç ve felakettir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
18-) Birine iyilik yaptığın zaman ondan dua etmesini istemektense Allah’a yönel ve amelinle yalvar: "Bunun üzerine Musa, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım" dedi."
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
19-) Kalbi en çok temizleyen amel gizli ibadettir, yaratılanlar gider ve yaratıcıdan başkası şahit olmaz. Ebu Musa El-Eşari şöyle demişir: Münafık, kendisini Allah’tan başkasının görmediği yerde namaz kılmaz
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
20-) Cennet bir ağaç hariç tüm genişliğiyle Hz. Adem’e helal kılınmasına rağmen İblis onun nefsi ile uğraşıp o geniş cenneti ona dar hissettirip küçücük bir ağacı koskoca göstermiştir! Artık bu günah dolu küçük dünyada İblis hiç boş durur mu???
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
21-) Vaktin girdiğinden emin olunduktan sonra ramazanda sabah namazının erken kılınması müstehaptır Zeyd bin Sabit dedi ki: (Sahur ile namazın girmesi arasında adamın elli ayet okuyabileceği kadar vakit vardır
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
22-) Duaların en faziletli ve sık sık rastlananlarından biri Allah’tan af ve afiyet dilemektir. Zira ‘af’ insanın ahiretini korur, ‘afiyet’ ise dünyasını korur. Peygamberimiz [sav] bunlar için dua ederdi ve ashabına hatırlatırdı.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
23-) Ümmet bir dengeye ihtiyaç duymaktadır. Bir yandan süregelen devrimlerin kontrol altına alınması gerekirken diğer yandan yaşanılan durgunluğun çözülmesi icap etmektedir. Bunu ancak Rabbani bir alim yapacaktır.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
24-) Yemeğin bedenin gıdası olduğu gibi okumak da aklın gıdasıdır. Gıdaların aşırıları zarar verirken aklın gıdası arttıkça daha sıhhatli olur.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
25-) Günahlar arttıkça kalbin yükü artar ve ibadet etmeye takâti kalmaz
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
26-) Allah dünyayı çekici ve eğlenceli yaratmıştır ki Rabbinin hakkını ödemekte şehvetine karşı azimeti en güçlü olanı görsün. (insanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
27-) Gizli ibadetler açıkta olanlardan daha iyidir. Bu yüzden vitir namazı bir rekat olmasına rağmen nafilelerin en hayırlısıdır. Çünkü o son ve en gizli gece namazıdır ve ne kadar geciktirilirse o kadar iyi.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
28-) Nefsin heveslerine sabretmek düşmanların zararlarına sabretmekten daha zordur.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
29-) Allah kendisini zikretmeyene şükretmez, Allah birini şükründen mahrum etmek isterse ona zikir etmeyi unutturur. (Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.Bana şükredin,nankörlük etmeyin)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
30-) Allah münafıkları zikrettiğinde (onlardan sakının) demiştir, kafirleri zikrettiğinde ise (onlardan korkmayın) demiştir. Çünkü münafık her zaman yakındır ve nöbet tutuyordur bu yüzden de ondan daima sakınmak gerekir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
31-) Gaflet Allah’tan uzak duranın akibetidir. Allah ona kendisini unutturur ve ömrün bereketinden mahrum eder böylece hiçbir hayırlı işte, bulunamadan ömrü gider, günler uçar. (Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın) {Haşir:19}
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
32-) Kibirlenen birini gördüğünde bilki o ya namazında kusur ediyordur ya da terk ediyordur. Bol bol secde eden kimsede kibir olmaz.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
33-) Çoğu insanlar Eğlence ile Huzur arasındaki farkı göremiyorlar, böylece huzuru eğlencede arıyorlar. Dolayısıyla eğlenceleri sona erdiği zaman canları sıkılıyor. Asıl huzur eğlence olmasa da imandadır...
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
34-) Akıllı olan Mümin, kendisinden uzak olan bir sevgiliyi beklediği gibi ramazanı bekler. Onun yokluğunda asla kavuşamama korkusunu taşır, geldiği zamansa amel etmenin telaşını yaşar. (Allah’ım Ramazan ayını geçirinceye kadar ,Ramazanı bizim için sağlıklı kıl ve onu kabul olmuş bir şekilde bizden teslim al)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
35-) İman aklı temizler. Zira imansız zeki akıl, zekasını hayırda mı şerde kullanacığını bilemez...
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
36-) Ramazan’da Allah yaklaştıran ibadetlerin en iyisi Kuran’ı okuyup incelemektir. Kuranın azamaetinden dolayı Allah-u-teala meleklerin en iyisini onu insanların en faziletlisi (s.a.v)’e kuranın tamamını öğretmesi için gökten indirmekle görevlendirmiştir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
37-) İnsanın aklı nimettir, aklın en büyük düşmanı da “Nefis”tir. O kendisni ele geçirdiğinde hissettirmeden onu kontrol etmeye başlar; böylece nefis emreder akıl da emri yerine getirir. (Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna){Yusuf:53}
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
38-) Hak üzere sebatın rukûnları üçtür. Zikir, şükretmek ve sabırdır.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
39-) "Mutmainliğin en büyük sebepleri; Allah'a ve kullara hüsnü zan etmektir. Allah'a hüsnü zan etmek kaderin zorluklarını kolaylaştırır. insanlara hüsnü zan etmek ise insanların kötü fiilerine sabrı kolaylaştırır."
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
40-) Gece namazını kılmaktan aciz olanlar kılmadıkları için istiğfar etmekten aciz olmamalıdır( seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
41-) “İslam” Müslümanlar’ı birbirlerine bağlayan en büyük bağ olmadığı zaman onları ırk, soy ve ülke bağları birbirlerine düşürür. Böylece, onların birbirlerine düşüşlerini fırsat bilen düşmanları onları ezer, onlar da düşmana karşı birbirlerine asla yardım etmezler."
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
42-) Günahkârlar için en iyi zikir(estağfurullah) gafiller için olan ise(Suphanallah) her zaman söylemek için iyi olan La ilahe ilallah’tır İbadetler ve masiyetler birbirinden kaçan şeylerdir, kim bir masiyetten kurtulmak isterse onu bir itaatle gidene kadar iteklesin.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
43-) Batı dese ki: “Biz İslam’a düşman değiliz” ya yalan söylüyorlardır, ya da biz gerçek İslam üzere değiliz demektir. (Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar)
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
44-) Eğer musibet Allah’a yaklaştırıyorsa nimettir, eğer nimet Allah’tan uzaklaştırıyorsa musibettir.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
45-) "Bir kalpte, insanların övgüsüne karşı sevgi ne kadar çoğalırsa ihlasıda o kadar azalır"
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
46-) Kiralık adamlar! hakkı yenemezler. Kureyş’liler savaş için iki bin (habeşi) kiraladıkları halde yenildiler.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
47-) Eğer Allah’a doğru yürüyorsan, O’nun yolunun tarifini O’ndan başkasından alma.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
48-) Zira tıpkı bir ağırlığın vücuda yük olduğu gibi günahların da kalbe ağır gelen bir yükü olur. Öyle ki, yükü ağır olanın yürüşü kısa olur."
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
49-) Sana Allah’tan korkmayı hatırlamayan her ilim, ilim sûretinde bir cehalettir. (Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar.) Fatır 28.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
50-) Allah’ı zikrettiği zaman kalbinde huzur hissetmeyen bilsin ki Allah’tan uzak kaldığından dolayı kalbi kararmıştır. Dolayısıyla O’na yakınlaşıp yakınında kalmaya devam etmelidir. Zira Allah’ın zikri bir nurdur ve ondan uzalaşan kalpler karanlıkta kalırlar.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
51-) İnsan elinde delil olsa bile kendini sözlerini yanlış anlayandan kurtaramaz. Bazı hasta nefisler nasıl sükutu dahi yanlış anlıyorlarsa konuşmayı da yanlış anlamaktan aciz olamazlar.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
52-) Kalbin birini yüceltmekle dolması gerekir. Öyle ki onu nefsini yücelterek doldurursan kibir olur... başkasını yüceltmekle doldurursan küfür ve şirk olur, ama Allah’ı yüceltmekle doldurduğun zaman tevhid ve özgürlük olur.
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi
53-) Üzgün birini mutlu etmenin sevabı en az aç doyurmaktaki kadardır. Çünkü üzgün kimse acıksa da iştahı olmaz, öyle ki mutluluk tüm lezzetlere açılan kapıdır... Ve Allah, bir insanı, diğer insanlara gösterdiği şefkat ve iyiliği kadar sever....
Şeyh Abdulaziz Et-tarifi