Sünen-i Ebu Davud Hadis Kitabı

1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Müslim B. İbrahimin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Ahmed B. Salihin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Dimeşkinin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Nasr B. Alinin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Muhammed B. Râfiin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Osman B. Ebî Şeybenin Rivâyeti
1-) Haydi Kurtuluşa, 2. Haydi kurtuluşa,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Allah'dan başka ilâh yoktur. kitabındaki (rivâyet) de (bu) Ebû Mahzûre hadisindeki gibidir. ezan 4; İbn Mâce, ezan 2.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Said B. Mansurun Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Nasr B. Alinin Rivâyeti
1-) Bu hadisi aynı şekilde Ubeydullah b. Abdullah ile Mucâhid de İbn Abbâs vasıtasıyla Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)'den rivâyet etmişlerdir.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yolculuk Namazı Bölümü
Konu: İmam Her Taifeye Sadece Bir Rekat Kıldırır Ve Kalan Rekatı Kılmaları Gerekmez Diyenlerin Delilleri
1-) Haydi kurtuluşa, 2. Haydi kurtuluşa,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Namaz başladı, 2. Namaz başladı.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Mûsâ B. İsmailin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Yezid B. Halid B. Mevhibin Rivâyeti
1-) Allah en büyüktür, 2. Allah en büyüktür, 3. Allah en büyüktür, 4. Allah en büyüktür.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Muhammed B. Ubeydin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Müseddedin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Kuteybe B. Saidin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Neysabûrînin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Hafz B. Ömerin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Muhammed B. Abdurrahmanın Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: İbrahim B. Mûsânın Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Ahmed B. Hafsın Rivâyeti
1-) Şu (bir önceki) hadisi (aynen) el-Leys'in rivâyet ettiği gibi, Mûsâ vasıtasıyla Nâfi'den (merfû olarak) Hatim b. İsmail ile Yahya b. Eyyûb de rivâyet etti:

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Hac Bölümü
Konu: İhramlının Giyebileceği Şeyler
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Mûsâ B. İsmailin Rivâyeti
1-) Güneş doğmaya başladığından yükselinceye kadar,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Cenazeler Bölümü
Konu: Cenazeyi Güneş Doğarken Ya Da Batarken Gömmenin Hükmü
1-) Yûnus b. Mettâ hadîsi,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Temizlik Bölümü
Konu: Uykudan Dolayı Abdest Almaya Dâir
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Nüfeylinin Rivâyeti
1-) Sufrayi, yani halûk sürünmeyi,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yüzük Konularının Başı
Konu: Altın Yüzük Konusundaki Hadisler
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Mûsâ B. İsmailin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Zeyd B. Ahzemin Rivâyeti
1-) Selâmı almak

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Edeb Bölümü
Konu: Aksırma Hakkında Gelen Hadisler
1-) Cünüplükten, 2. Cuma günü (gelince) 3. Kan aldırmaktan, 4. Ölü yıkamaktan.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Cenazeler Bölümü
Konu: Cenaze Yıkamaktan Dolayı Gusl Etmek
1-) Allah'dan başka İlâh olmadığına şahidlik ederim. 2. Allah'dan başka ilah olmadığına şâhidlîk ederim. 3. Muhammed'in, Allah'ın elçisi olduğuna şahidlik ederim. 4. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahidlik ederim.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Allah'dan başka ilâh olmadığına şahitlik ederim, 2. Allah'dan başka ilâh olmadığına şahidlik ederim.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Namaz Bölümü
Konu: Ezanın Meşru Kılınışı
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Mûsâ B. İsmailin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Hennadın Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Ahmet B. Hanbelin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Cafer B. Müsâfirin Rivâyeti
1-) Peygamberinizin size beddua edip de, sizin toptan helâk olmanızdan,

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Fiten Ve Melahim Kitabı
Konu: Fitneler Ve Belirtileri
1-) Maktül'ün velîlerine, onun öldürülmesinden dolayı verilmesi umulan ecir.. Bu anlayışa sevkeden âmîl, yakınlarının ölümünden dolayı katlandıkları sıkıntı ve kederdir.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Fiten Ve Melahim Kitabı
Konu: Katlde Umulan Mağfiret
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Muhammed B. Kesirin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Cühenînin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Kuteybe B. Saidin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Kutaînin Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Hafz B. Ömerin Rivâyeti
1-) Muhammed b. Kesîr'in Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Yitik Mal Bölümü
Konu: Alânın Rivâyeti
1-) Abdullah b. Muhammed En-Nüfeyli'nin Rivâyeti

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Harfler Ve Kıraatlar Bölümü
Konu: Osman B. Ebî Şeybenin Rivâyeti
1-) Mut'a nikâhı " temette'tü biki şehren: senden faydalanmak üzere bir aylığına seninle evleniyorum" gibi mut'a kökünden gelen kelimelerle kıyılır. Muvakkat nikah ise, " nekahtü: nikahladım" " zevvectü zevceliğe kabul ettim" gibi lâfızlarla kıyılır.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud, Nikâh Bölümü
Konu: Muta Nikahı