Hz. Ebubekir (r.a) Hikmetli Sözleri

1-) İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.
Hz. Ebubekir (r.a)
2-) Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.
Hz. Ebubekir (r.a)
3-) Hazret-i Peygamber’e salâvat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür. (Bağdadî, Târihu Bağdâd, VII, 161)
Hz. Ebubekir (r.a)
4-) Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.
Hz. Ebubekir (r.a)
5-) Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.
Hz. Ebubekir (r.a)
6-) Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.
Hz. Ebubekir (r.a)
7-) Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!
Hz. Ebubekir (r.a)
8-) Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.
Hz. Ebubekir (r.a)
9-) Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.
Hz. Ebubekir (r.a)
10-) Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.
Hz. Ebubekir (r.a)
11-) İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.
Hz. Ebubekir (r.a)
12-) Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.
Hz. Ebubekir (r.a)
13-) Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.
Hz. Ebubekir (r.a)
14-) Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.
Hz. Ebubekir (r.a)
15-) Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.
Hz. Ebubekir (r.a)
16-) Çok söz, kişiyi unutkan yapar.
Hz. Ebubekir (r.a)
17-) Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.
Hz. Ebubekir (r.a)
18-) Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.
Hz. Ebubekir (r.a)
19-) Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.
Hz. Ebubekir (r.a)
20-) Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!
Hz. Ebubekir (r.a)
21-) Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.
Hz. Ebubekir (r.a)